Modul 7: 
Myter og religiøse fortællinger

Dato:

9. - 13. nov. 2022

Undervisere:

Grisell Gonzales Bravo og Else Mathiassen
Lise Marie Nedergaard Seidelin har desværre måtte melde afbud.

tilmeld nu!

Myter og religiøse fortællinger

Myternes store fortællinger bygger på det, vi er fælles om som mennesker: Fødslen som den underfulde begyndelse, indvielsen i voksenlivet, vandringen ad livets veje og vildveje. Optagelsen i eller udstødelsen af menneskelige fællesskaber. Kampen mod død og undergang og rejsen frem mod nyt håb, ny begyndelse. Alt sammen med vores kroppe, det omgivende univers, den store natur og årstidernes cyklus som vilkår.  

Vi griber fat i røde tråde på tværs af verdens forskellige mytiske og religiøse fortælletraditioner og får stoffet i bevægelse. Fortæller historierne. Giver dem fysiske udtryk på gulv. Græske, cubanske, bibelske, nordiske, sibiriske. Vi giver i fællesskab kroppen, stemmen og fortællingerne plads i legende øvelser. Og nærmer os på den måde det rituelle udtryk, som også er en del af mytens væsen.

Vi spillede på fløjte for jer, 
og I gad ikke danse,
Vi ville lege begravelse,
Og I gad ikke græde.

(Matt.kap 11v 17)

På kurset kaster vi os ud i det. Vi gider - lege, danse, fortælle!