Modul 6: 
Fra tekst til fortælling og bevægelsen mellem det stille intime og det store vilde udtryk

Dato:

31. aug. - 4. sep. 2022

Undervisere:

Jesper la Cour og Else Mathiassen

tilmeld nu!

Fra tekst til fortælling og bevægelsen mellem det stille intime og det store vilde udtryk

En praktisk rejse til fortællingens dybeste skatkamre. 

Story Play
 er for Jesper La Cour det begreb der bedst beskriver ugens arbejdsform, hvor vi med udgangspunkt i Jespers egen procesmodel vil boltre os i fortællerens rummelige værksted.

Lytteren: Hvordan er vi lyttere? Hvilket sted taler vi fra? Vi modtager før vi gi’r. Det vi siger er en bearbejdning af det vi har opfattet. Lytter vi mens vi fortæller?

Læseren:
 Vi kommer også omkring den teksten. Der vil være fokus på teksternes handlingsplan overfor forfatternes formgivning, - det der bærer beskederne og måden de kan fortælles meningsfuldt på.

Bæreren:
 Vi bærer vores fortællinger i os og på os, f. eks. dem vi rummer i hukommelsen eller dem  vi kan se som fysiske ar. Hvilke fortællinger vil/kan vi bærer. De vilde larmende udtryk og de sarte blide udtryk.

Åbningen: 
Hvad skal fortællingen igennem for at blive modtaget? Har man en åbning eller skal man finde/skabe en åbning? Passer din fortælling til den åbning der er?

Situationen: 
Her udfoldes fortællingen. Alle parametre er i spil: de forudsete og de uforudsete. Det du kan bestemme og ikke kan bestemme. Dele erfaringer. Forberede sig på at tage imod det uforudsete og uundgåelige i situationen.

Ekkoet: 
Hvilke beskeder hvirvler omkring en? Hvordan klinger fortællingen på afstand? Hvad rammer en? Ekkoet fortaber sig og det der sætter sig kan der lyttes til og sorteres i og løftes videre i udviklingen.