Modul 5: 
Fortællingens lyd og rytme

Dato:

4. - 8. maj 2022

Undervisere:

Nick Hennessey  og Else Mathiassen

tilmeld nu!

Fortællingens lyd og rytme
- de musiske og poetiske elementer i mundtlig fortælling

England har en stærk tradition for at blande fortællingen med musik og sang. En tradition vi også kender i Danmark fra vores balladesange.

På dette modul er fokus sprogets iboende musikalitet og rytme. Vi vil undersøge talens lyd – lege med toner, klang og rytme og finde en vej til at underbygge og styrke den mundtlige fremførelse. Vi vil udforske forholdet mellem talesprog og sang for at udvikle en egen musikalsk helhed i fortællingen. 

Nick Hennessey 
er hovedlærer og vil lede deltagerne igennem en række øvelser som grundlag for at eksperimentere med rim og sange, med rytmisk fortælling og poesi, med omkvæd, der bevæger sig mellem tale og sang. Grundlaget er den enkelte fortællers sproglige tone og rytme, som skal findes og udvikles. Igennem øvelser vil vi styrke og udvikle stemmens fysiske side og personlige klang. Der vil også blive tid til at eksperimentere med at blande fortælling og sang, tilføje korte sangfrekvenser til fortællinger og skabe korte sange og omkvæd for at berige vores fortællinger.

Ballader, sang og dans. Ballader er historier, der fortælles , mens man synger. Der er de store fortællinger og de satiriske historier og de er på samme tid ældgamle og nutidige. De handler om det universelle i at være menneske. De begivenheder og følelser som har eksisteret til alle tider. Kærlighed og had, sorg og glæde eller de gør grin med overklassen/magthaverne eller konflikterne mellem mand og kvinde.

Formen er vers og toner, der forandrer sig i forhold til, i hvilken sammenhæng balladen indgår. Sidder tilhørerne stille og lytter til balladen kan den få et fortællende udtryk. Balladens toner indretter sig efter historien og bruges til at understrege følelser og begivenheder. Tempo og rytme kan være frie. Synges balladen til dans, er fokus på melodi, rytme og frasering. Balladesangeren er musiker og skal signalere dans med sin sang. Balladen/fortællingen skal fremføres, så den samtidig taler musikalsk til kroppen. 

Undervisningen foregår på dels dansk og et smukt og letforståeligt engelsk med mulighed for oversættelse til dansk. Deltagerne fortæller på eget modersmål.