Modul 4: 
Nordatlantiske myter og fortællinger

Dato:

1. - 5. maj 2024

Undervisere:

Rasmus Lyberth og Else Mathiassen

tilmelding

Den nordiske myte og livsfortællingen

Myternes store fortællinger bygger på det, vi er fælles om som mennesker: Fødslen som den underfulde begyndelse, indvielsen i voksenlivet, vandringen ad livets veje og vildveje. Optagelsen i eller udstødelsen af menneskelige fællesskaber. Kampen mod død og undergang og rejsen frem mod nyt håb, ny begyndelse. Alt sammen med vores kroppe, det omgivende univers, den store natur og årstidernes cyklus som vilkår.  

Vi griber fat i røde tråde på tværs i vores Nordatlantiske fælles hist. og får stoffet i bevægelse. Fortæller historierne. Giver dem fysiske udtryk på gulv. Grønlandske, færøske Islandske og de skandinaviske lande: Vi giver i fællesskab kroppen, stemmen og fortællingerne plads i legende øvelser. Og nærmer os på den måde det rituelle udtryk, som også er en del af mytens væsen.


Det store hav
Bringer mig i bevægelse!

Det store hav
Sætter mig i drift!
Det bevæger mig
Som alger på steneI rindende vand. 

Åndemaner Uvanuk. Iglulik.