Modul 1: 
Fortællerens værktøjskasse

Dato:

Bemærk: Ny dato!

28. feb. - 3. marts 2024

Undervisere:

Ann-Mai-Britt Fjord og Else Mathiassen

Tilmelding

Fortællerens værktøjskasse

Vi har alle hørt og fortalt historier. Det er del af det at være sammen. Fra generation til generation, mellem venner eller på arbejdet. I den lille kreds eller måske fra en scene.

I fortællerens værktøjskasse koncentrerer vi os om fortællerens håndværk, dvs de redskaber og enkle teknikker der kan hjælpe os til at blive mere bevidste om vores udtryk og bruge den mundtlige fortællers virkemidler.

Vi skal arbejde med kropssproget og stemmens mange muligheder, kontakten til sanserne og de indre billeder, rytme og musikalitet samt fortællenærvær og figurarbejde. Vi vil undersøge rummets betydning for os selv og vores tilhørerne og vi tager en tour de force i fortællingens mange genre fra ”Der var engang” til historien skabt og fortalt lige nu!

Alle er velkomne – modulet henvender sig både til dig, som vil hente inspiration og mod til at komme godt i gang med at fortælle og til den garvede fortæller, der trænger til at ”få slebet redskabet”.