Bliv en god, klog og levende fortæller. Forny og levendegør gamle fortællinger - eller skab nye. 

Modul 1 (18-20):

BEMÆRK: Der er venteliste til kurset!

 

TILMELDING

 

Mundtlig fortælletradition, lokal og global. Fortælleteknik og genrer

Vi indleder med at komme helt tæt på de mundtlige fortællingers inderste væsen; de gamle fortællere og de overleverede fortællinger. Vi arbejder praktisk og konkret med mundtlige genrer og fortælleteknikker: sagn, eventyr, legender og ballader. Vi vil også sætte fokus på en gennemgående disciplin i fortælle arbejdet - at sammensætte et forløb af forskellige fortællinger til en helhed, som giver mening for tilhørerne (og arrangøren). Oplæg og dialog om fortællerens rolle i samtiden.

Mimesis Heidi Dahlsveen om ”Eventyrstil før og nu”: Dette er et praktisk kursus og en grundlæggende indføring i at fortælle folkeeventyr. Kurset tager udgangspunkt i folkemindeforskerens Richard Berges (1881 - 1969) afhandling om eventyrstil. Berge hævder at der er tre stilarter, som et folkeeventyr kan fortælles indenfor. På en måde kan man sige, at han skitserede nogle idealer om, hvem fortælleren er. Kurset indeholder elementer som strukturering af fortællingen, visualisering og husketeknikker. Kurset vil også handle om brug af kroppen og forståelse af den kontekst man fortæller indenfor.

Har du tilmeldt dig 4-8 moduler i sammenhæng se fredag kl 14.30.

Ugeprogram:

Mandag 03.09
Kl. 14.00 Ankomst. Indkvartering.
Kl. 14.30 Velkomst. Kaffe te og brød i spisesalen.
Kl. 15.00 Introduktion til Fortælle Akademiet, MODUL 1 og fortællefestivalen.
Fortællerens Grundtræning: krop og stemme. I gang med at fortælle.
Kl. 18.00 Buffet.
Kl. 19.30 Den mundtlige fortællings inderste væsen: tradition og fornyelse. Lokale sagn og eventyr.
Sang og dans, aftenkaffe.

Tirsdag 04.09
Kl. 08.00 – 8.45 Morgenmad.
Kl. 09.00 Morgensamling.
Kl. 09.45 Fortællerens grundtræning, krop og stemme. De mundtlige genrer og fortælleteknikker, konkret og praktisk.
Kl. 12.00 Middag.
Kl. 13.30 Vestjysk fortælletradition / Evald Tang-Kristensens indsamlinger.
De mundtlige genrer og fortælleteknikker, konkret og praktisk.
Kaffe, te, brød undervejs.
Kl. 16.00 Individuelt arbejde.
Kl. 18.00 Buffet.
Kl. 19.30 Fortælleaften med Heidi Dahlsveen: "Svinsk! – Åndelig degradering."
"Svinsk", skrev P. C. Asbjørnsen i marginen på et folkeeventyr han modtog. Betød det at fortællingen ikke var værd at bevare eller at fortællingen indeholdt et svinsk sprogbrug? I "Åndelig degradering" byder Heidi Dahlsveen på folkemindevidenskabens erogene zoner og eventyr, som du ikke kan tro, at dine forfædre fortalte. Dette er censurerede og bortforklarede fortællinger i den immaterielle kulturarv, som får ny aktualitet i en tid, hvor magten ikke længere kan forlyste sig.

Onsdag 05.09
Kl. 08.00 – 08.45    Morgenmad.
Kl. 09.00 Morgensamling.
Kl. 09.45 Fortællerens grundtræning, krop og stemme. Heidi Dahlsveen: Folkeeventyret dengang og nu.
Deltagerne arbejder konkret med et folkeeventyr: arbejde med struktur, motiver og samtidsaktualisering; hvordan skaber fortællingen betydning i vores samtid.
Kl. 12.00 Middag.
Kl. 13.30 Heidi Dahlsveen: Arbejdet med folkeeventyr fortsætter.
Kaffe, te, brød undervejs.
Kl. 16.00 Individuelt arbejde.
Kl. 18.00 Aftenbuffet.
Kl. 19.30 Dagens fortællinger, udveksling.
Sang og dans, aftenkaffe v. Heidi, Else, Ingrid.

Torsdag 06.09
Kl. 08.00 – 08.45 Morgenmad.
Kl. 09.00 Morgensamling.
Kl. 09.45 Fortællerens grundtræning, krop og stemme.
Heidi Dahlsveen: Eventyrstil. "Norske folkeeventyr i samtiden", Heidi fortæller om sit projekt, som indkredser brugen af norske folkeeventyr i Norge og andre lande.
Herefter arbejder vi videre med forskellige fortælleformer og stil.
Kl. 12.00 Middag.
Kl. 13.30 Ingrid: Nye eventyr af gamle stumper, improvisation m.m.
Heidi Dahlsveen: Fortællerens og fortællingens kontekst.
Heidi, Else og Ingrid: Unikke fortælleforløb – sammensætning af fortællinger.
Kaffe, te og brød undervejs.
Kl. 16.30 Individuelt arbejde.
Kl. 18.00 Aftensmad.
Kl. 19.00 Heidi, Else, Ingrid: Fortællinger til festivalen.
Kl. 21.00 Aften hygge med dessert.

Fredag 07.09
Kl. 08.00 – 08.45 Morgenmad
Kl. 09.00 Fortællerens grundtræning.
Heidi, Else Ingrid: Unikke fortælleforløb / Fortællinger til festivalen.
Kl. 12.00 Middagsmad.
Kl. 12.45 Afrunding, fremtidstanker.
Kaffe, te og boller. Herefter egen tid.
Kl. 14.30 MODUL-LINK, gennemgående kursister, opgaver til næste modul.
Kl. 18.00 Aftensmad.

Fortællefestival Vestjylland på Herregården Nørre Vosborg:

Lørdag 08.09
Kl. 09.00: Morgenmad på højskolen.
Kl. 10.15: Afgang til Nørre Vosborg.
Kl. 11.00: Fortællefestival. Infomøde og frokost.
Kl. 13.30: Fortælle festivalen åbner. Heidi Dahlsveen medvirker i Åbningen.
Kursister samt Else og Ingrid medvirker. Kursister i alt 40 minutter, Ingrid og Else 40 minutter.
Lørdag aften: Heidi Dahlsveen fortæller på fortælle festivalen (75 minutter).

Overnatning lørdag - søndag på Vestjyllands højskole.

Søndag 09.09
Kl. 08.00: Morgenmad på højskolen.
Kl. 09.15: Afgang til Nørre Vosborg.
Kl. 10.00: Festival Infomøde.
Kl. 11.30: Fortælle festivalen åbner.
Kl. 16.00: Afslutning og derefter Farvel og tak kaffe sammen med alle medvirkende.

Ret til programforbedringer forbeholdes.

Tilmelding til Fortælle Akademiet

Fortællefestival 2019

Fortælle Akademiet på
Fortællefestivalen på Nr. Vosborg:

 

Fortælle Akademiets

ÅBNE SYMPOSIUM

Maj 2019

blev en fantastisk og overraskende rejse ind i fortællingernes verden.
Godt 60 deltagere og medvirkende skabte og oplevede sammen halvandet døgn med intense fortællinger og samtaler, sang, dans, fest og skønne måltider.

 

> Se billeder

Udbydes af