Bliv en god, klog og levende fortæller. Forny og levendegør gamle fortællinger - eller skab nye. 

Modul 6 (18-20):

 

TILMELDING

 

Fortællende teater - teatralsk fortælling.

Mellem teater og fortælling. Teatret og fortællekunsten har meget til fælles. På dette modul skal vi arbejde med dramaturgien, eller opbygningen af historien, og fortællerens placering i fortællingen. Hvordan påvirker det historiens kerne, hvis fortællerens synsvinkel ændres? Med gensidig inspiration fra teatrets og fortællingens greb skal vi udforske karakterer, synsvinkler og geografi: Opbygge karakterer via gestik, stemme og syntese. Udforske fortællerens og fortællingens synsvinkler, fortællerens forhold til historien – hvad er dilemmaet og hvorfor fortælle denne?
Og mere teknisk: Dialoger mellem karakterer i fortællingen og overgange mellem fortælling og dialog.
Fortællingens geografi - det landskab historien udspiller sig i. Nærbilleder – totalbilleder. Zoome ind/- ud.
Projicering - ’nå bageste række’, bevare intimitet, henvendelse.
Øvelser og fortællinger, der mikser teater og fortælling uden berøringsangst.

Grundmaterialet er dels kursisternes medbragte fortællinger (se nedenfor) og dels en udveksling af fortællinger og arbejdsmetoder mellem gæsteunderviser Lene Vestergård og Fortælle Akademiets gennemgående undervisere Else Mathiassen og Ingrid Hvass.

Lene Vestergård: skuespiller, iscenesætter, fortæller og skrivende.
Else Mathiassen: Danser, fortæller og højskolelærer.
Ingrid Hvass: Fortæller, projektmager og underviser.

Alle kursister skal vælge en passage fra en fortælling, hvor der optræder flere personer / karakterer: Det medbragte materiale skal bruges under hele modulet.

Lene Vestergård er gæstefortæller onsdag aften ved et åbent arrangement på højskolen.
Ingrid Hvass og Else Mathiassen er undervisere på hele modulet.

Har du tilmeldt dig 4-8 moduler i sammenhæng, har du mulighed for Ekstra Moduldag – se nederst.

Ugeprogram:

Onsdag 13.11.
Kl. 14.00 Ankomst og Indkvartering.
Kl. 14.30 Velkomst. Kaffe, te og brød i spisesalen.
Kl. 15.00 Introduktion til MODUL 6 Fortællende teater – teatralsk fortælling. Else og Ingrid
Fortællerens Grundtræning: krop og stemme.
Kl. 18.00 Buffet.
Kl. 19.30 Fortælleaften med hele højskolen v. Lene:
Mellem teater og fortælling. ”Viljen til Sejr – Shakespeare, Tanzania og mig.”
Herefter aftenkaffe.

Torsdag 14.11.
Kl. 07.45 Morgenmad
Kl. 08.45 Morgensamling med højskolens elever.
Kl. 09.45 Fortællerens grundtræning v. Lene og Else
Kl. 10.30 Mellem teater og fortælling, arbejdsdemonstrationer.
Lene: Uddybning af de tre fortællepositioner fra onsdag aften. Spørgsmål og dialog.
Else og Ingrid præsenterer eksempler fra eget repertoire, hvor de krydser mundtlig fortælling og teater /dans. Dialog om fortællesynsvinkel, fortællerrolle og fortællingens roller.
Kl. 12.00 Middag.
Kl. 13.30 Mellem teater og fortælling.
Udforskning af fortællerrollen og fortællingens roller / karakterer.
Øvelser med at skabe en figur / karakter. Øvelser med skift mellem flere karakterer.
Syntese, antydning, dialog og interaktion.
Vi arbejder ud fra de medbragte fortællinger.
Kaffe, te, brød undervejs
Kl. 15.00 Oplæg v. Lene: Skuespillerens rolle – fortællerens karakter-galleri. Skuespilleren går ind i rollen; fortælleren antyder karakterer.
Øvelser samt eksempler fra de medbragte fortællinger.
Kl. 16.00 Individuelt arbejde.
Kl. 18.00 Buffet
Kl. 19.30 Dagens fortællinger, udveksling.
Sang og dans, aftenkaffe.

Fredag 15.11.
Kl. 07.45 Morgenmad
Kl. 08.45 Morgensamling.
Kl. 09.45 Fortællerens grundtræning v. Lene og Else
Kl. 10.30 Lene: Forestillingsevne og erindring som værktøj. Arbejde med karakterer, synsvinkler, geografi. Øvelser og teknik.
Kl. 12.00 Middag
Kl. 13.30 Vi fortsætter formiddagens arbejde.
Kaffe, te, brød undervejs
Kl. 16.00 Individuelt arbejde.
Kl. 18.00 Buffet
Kl. 19.30 Dagens fortællinger, udveksling.
Sang og dans, aftenkaffe

Lørdag 16.11.
Kl. 09.00 Morgenbuffet.
Kl. 09.45 Fortællerens grundtræning v. Lene og Else
Kl. 10.30 Skærpelse af materialet – gå til yderligheder. Afprøvning i plenum af 3-5 kursisters materiale.
Kl. 12.30 Let frokost
Kl. 14.00 Individuelt arbejde. Kursisterne præciserer fortællinger til aftenens arbejdsdemonstration.
Lene, Else og Ingrid vejleder ift. fortællinger og forberedelser til aftenens program.
Kaffe, te, brød undervejs
Kl. 16.00 Individuelt arbejde / klargøring og hvil.
Lene, Else og Ingrid til rådighed for kursisterne.
Kl. 18.00 Aftensmad
Kl. 19.00 Lene, kursister, Else og Ingrid: Arbejdsdemonstration for et inviteret publikum / fortællere.
Kl. 21.00 Vi fortsætter med Ostebord (publikum betaler)

Søndag 17.11.
Kl. 09.00 Morgenbuffet
Kl. 09.45 Lene, Else og Ingrid: Dialog om erfaringer fra arbejdsdemonstrationen.
Opsamling af temaet ’Mellem teater og fortælling’ – fortællerrollen og fortællingens karakterer.
Kl. 12.00 Suppe
Kl. 12.45 Afrunding, fremtidstanker.
Kl. 14.00 Kaffe, te og boller. Afrejse.

Ekstra moduldag

(for dem der tager 4 - 8 moduler i sammenhæng)
Tirsdag 12.11. kl. 14.00 – onsdag 13.11. kl. 12.00
Detaljeret program sendes ud.

Ret til programforbedringer forbeholdes!

 

Tilmelding til Fortælle Akademiet

Fortællefestival 2019

Fortælle Akademiet på
Fortællefestivalen på Nr. Vosborg:

 

Fortælle Akademiets

ÅBNE SYMPOSIUM

Maj 2019

blev en fantastisk og overraskende rejse ind i fortællingernes verden.
Godt 60 deltagere og medvirkende skabte og oplevede sammen halvandet døgn med intense fortællinger og samtaler, sang, dans, fest og skønne måltider.

 

> Se billeder

Udbydes af